วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมกรีก

2.เพื่อศึกษาเอาไว้ใช้ชีวิตประจำวัน

3.เพื่อศึกษามาใช้การเรียน การสอน

คำถาม

1.ถนนโรมันทำเป็นพื้นถนนโดยใช้หินอะไร

2.วิหารพาร์เธนอนถูกสร้างตามการริเริ่มของใคร

3.หัวเสาวิหารพาร์เธนอนทำด้วยหินอะไร

4.วิหารพาร์เธนอนก่อตั้งเมื่อพ.ศ.ใด

5.วิหารพาร์เธนอนมีขนาดกว้างเท่าไร

Advertisements